Cơ quan Hoa Kỳ nào có quyền chính thức tuyên bố Tổng Thống đắc cử

Các cuộc bầu cử trong quá khứ luôn diễn ra bình thường, đôi khi cũng trở nên khá phức tạp và ly kỳ. Tuy nhiên, những cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các quốc gia khác, nhiều tổ chức chính trị, quân sự, và kinh tế, mà không gây chú ý cho người dân thế giới.

Tiến sĩ Bùi Sông Thu - Viện Trưởng Viện Khoa Học Quản Trị Phương Nam
 
Gần 250 năm qua, kể từ năm lập quốc 1776, Hoa Kỳ đã trải qua rất nhiều lần bầu cử Tổng Thống.  Các cuộc bầu cử trong quá khứ luôn diễn ra bình thường, đôi khi cũng trở nên khá phức tạp và ly kỳ. Tuy nhiên, những cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các quốc gia khác, nhiều tổ chức chính trị, quân sự, và kinh tế, mà không gây chú ý cho người dân thế giới.
Thế nhưng, cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm nay, 2020, lại gây nên rất nhiều sự quan tâm, bức xúc của đại đa số người dân toàn cầu.
 
Kết quả sự lãnh đạo của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump 4 năm qua, kể từ năm 2016 đến nay đã tạo nên một chuyển biến sâu sắc về kinh tế, quân sự và khoa học kỹ thuật cho Hoa Kỳ; và cũng ảnh hưởng đến nhiều đồng minh, liên minh, đối tác của Hoa Kỳ trên khắp các châu lục.
 
Phát nguồn từ đòi hỏi thương mại bình đẳng, cùng có lợi, có qua có lại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc và giữa Hoa Kỳ với một số quốc gia khác, cho đến đại dịch viêm phổi cấp tính phát xuất từ Vũ Hán – Trung Quốc gần cuối năm 2019, đã lan tràn khắp nơi, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, tính mệnh của mọi người và sự ổn định kinh tế của từng quốc gia, từ các nước đã phát triển vượt bậc đến các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển. Mỗi doanh nghiệp có phạm vi trên toàn cầu hoặc trong mỗi đất nước, phải gấp rút chấn chỉnh hoạt động kinh tế của mình trong tình trạng bất ổn. Ngày càng nhiều quốc gia phải thay đổi chính sách, quan hệ đối ngoại, và quốc phòng.
 
Hiện nay, từ những nhà lãnh đạo quốc gia, các tổ chức chính trị, kinh tế, …, đến tận những người dân bình thường ở nhiều nơi, đều trông chờ kết quả bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020.
 
Trước những lượng thông tin nhiều chiều, tạo nên mơ hồ của các cơ quan truyền thông thế giới về cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020, tôi xin lược dịch bài viết của AMY DACEY, một  công dân Hoa Kỳ đã từng tham gia vào các chiến dịch tranh cử tại các Bang, tại Thượng Viện và Hạ Viện của Quốc Hội Hoa Kỳ và cả nhiều chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ nhiều năm trước đây, nhằm giúp cho chính chúng ta có cái nhìn khách quan, rõ ràng hơn.
Bài viết của AMY DACEY được xuất bản vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 và được cập nhật vào ngày 08 tháng 11 năm 2020, sau ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 03 tháng 11 năm 2020.
 
Sau đây là lời lược dịch từ bài viết của AMY DACEY:
 
Nền dân chủ Hoa Kỳ có nhiều viên chức được bầu. Họ được bầu ở Bang, ở địa phương, hoặc trong toàn quốc (Liên Bang).  Có rất nhiều tiến trình để được bầu vào Văn phòng làm việc, điều nổi bật là mỗi cuộc bầu là khác nhau, khác nhau ở thời hạn chót, ở làm thủ tục hồ sơ, và ở chứng nhận kết quả cuối cùng.
 
Ở đây, tôi sẽ tập trung nói về cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Không giống như nhiều quốc gia khác, nơi đó Tổng Thống hoặc Thủ Tướng được chọn bởi phiếu bầu cử phổ thông trực tiếp. Ở Hoa Kỳ, mỗi công dân có quyền đi bầu và gián tiếp bầu cử Tổng Thống. Hoa Kỳ không có Ủy ban Bầu cử độc lập toàn quốc. Chính quyền Liên Bang không tổ chức bầu cử Tổng Thống, mà từng Bang trực tiếp công việc nầy theo quy định của Bang đó.
 
D. C là từ viết tắc của District of Columbia, có ý nghĩa là quận đặc biệt Columbia hay đặc khu Columbia.
 
Thủ đô của Hoa Kỳ được thành lập năm 1790, tọa lạc tại Thành phố Washington. Năm 1871, một đạo luật cho kết hợp Thành phố Washington với lãnh thổ Columbia thành ra Washington, D.C.  Ngày nay chính thức Washington, D.C là Thủ đô của Hoa Kỳ. Thủ đô Washington, D.C không nằm trên Bang nào, được bao quanh bởi hai Bang là Maryland và Virginia.
Hiện nay quốc gia Hoa Kỳ gồm có 50 Bang và một Quận có tên gọi là District of Columbia. Như vậy Hoa Kỳ có 51 đoàn Cử tri hoặc gọi cách khác là 51 Cử tri đoàn. Tổng cộng 51 Cử tri đoàn lại, toàn Liên Bang Hoa Kỳ có một Đại Cử tri đoàn với số lượng 538 ủy viên.
 
Mỗi Ủy viên Cử tri đoàn thuộc Cử tri đoàn của mỗi Bang, được công dân trực tiếp bầu ra, là người thay mặt cho công dân để bỏ phiếu bầu Tổng Thống. Cách bầu cử nầy gọi là bầu cử gián tiếp.
 
Quy trình chứng nhận bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ là không bình thường và phức tạp. Ứng cử viên Tổng Thống thắng phiếu bầu cử phổ thông vẫn có thể không được bầu vào Văn phòng làm việc cao nhất của quốc gia, tức là Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Cung, mà phải chờ tuyên bố chứng nhận.
 
Cơ quan nào có quyền thực sự xác nhận người thắng cử?
 
Ta xem xét để tìm ra cơ quan Hoa Kỳ nào có quyền lực chính thức chứng nhận người thắng cử Tổng Thống.
 
1 – Cơ sở cho bầu cử.
 
Từ nhỏ, khi tôi được 8 tuổi, cha tôi tranh chức Hiệu Trưởng, tôi đã đến từng cửa và tìm cách nói người ta bầu cho ba tôi. Đến khi trưởng thành ra xã hội, tôi đã và đang làm việc trong những cuộc tranh cử ở nhiều phạm vi, đó là các cuộc tranh cử ở địa phương, ở Hạ Viện và Thượng Viện của Quốc Hội, và trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ; bây giờ tôi đang là Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu học thuật về chính trị học.
 
Tiến trình bầu cử Tổng Thống đã thu hút tất cả 50 Bang (state) với Quận Columbia (District of Columbia), Thượng Viện (Senate), Hạ Viện (House of Representatives), Lưu Trữ quốc gia và Văn Phòng Đăng ký Liên Bang (National Archives and the Office of the Federal Register) và quan trọng nhất là Đại Cử tri đoàn (Electoral College).
 
Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định rằng các cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ diễn ra vào Thứ Ba đầu tiên của tháng 11, trong mỗi bốn năm (occur on the first Tuesday in November, every four years); năm nay đúng vào ngày 03 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, tiến trình bầu cử tại mỗi Bang thực sự bắt đầu vào tháng Mười (in October).
 
Tôi xin phép được nói lại, toàn quốc Hoa Kỳ gọi là Liên Bang gồm có 50 Bang và một Quận đặc biệt có tên gọi là District of Columbia. Do đó Hoa Kỳ có 51 Cử tri đoàn. 51 Cử tri đoàn được gọi chung cái tên là Đại Cử tri đoàn với số lượng 538 ủy viên.
 
Đại Cử tri đoàn là một tổ chức độc đáo của Hoa Kỳ (a uniquely American institution), cứ bốn năm một lần, Đại Cử tri đoàn tập trung tại 51 địa điểm riêng biệt  tại mỗi Bang, cùng thời gian, để bỏ phiếu bầu chọn Tổng Thống.
 
2- Sau ngày bầu cử. 
 
Khi lần kiểm đếm cuối cùng các lá phiếu trực tiếp, phiếu gửi qua thư kết thúc, tất cả 50 Thống đốc của mỗi Bang chuẩn bị Giấy Chứng nhận của Bang họ, lập danh sách tài liệu Cử tri đoàn của họ cho các Ứng cử viên Tổng Thống. Mỗi Bang hoàn tất tiến trình theo tỷ lệ riêng của Bang đó.
Năm nay, bởi vì có nạn đại dịch, hoàn tất việc kiểm phiếu Đại Cử tri có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Một khi đã hoàn tất, các bản sao Giấy Chứng Nhận được nộp cho Lưu trữ viên Hoa Kỳ.
 
Sau khi Thống đốc các Bang nộp danh sách đến Lưu trữ viên Hoa Kỳ, các Cử tri đoàn của mỗi Bang sẽ họp tại Thủ phủ của Bang. Quận Columbia thì họp ở Quận Columbia, để chính thức bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống vào ngày Thứ Hai đầu tiên sau ngày Thứ Tư thứ nhì trong tháng Mười Hai (on the first Monday after the second Wednesday in December), năm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2020.
 
Theo những cách khác nhau của các Bang, các Đại Cử tri của mỗi Bang sau đó chuẩn bị sáu (6) Chứng chỉ bầu cử; nó đươc gửi bằng thư bảo đảm đến Chủ Tịch Thượng Viện Hoa Kỳ và gửi đến Lưu Trữ viên Hoa Kỳ. Bốn Chứng chỉ còn lại được gửi đến các các Cơ quan chính thức của Bang.
Điều đó là hoàn tất đầy đủ các nhiệm vụ của Đại Cử tri đoàn cho đến cuộc bầu cử Tổng Thống tiếp theo, bốn năm sau.
 
 3- Quốc hội họp.
 
Vào ngày 06 tháng 1, Quốc Hội bao gồm Thượng Viện và Hạ Viện họp tập trung để kiểm phiếu Đại cử tri và chính thức chứng nhận người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Lúc này đúng là thời điểm của sự thật.
 
Chủ Tịch Thượng Viện Mike Pence cũng là Phó Tổng Thống đương nhiệm, nên Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ chủ trì việc đếm phiếu nầy vào năm 2021; giống  như Phó Tổng Thống Joe Biden đã làm vào tháng 01 năm 2017 khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng Thống đắc cử. 
Tại Quốc Hội, mỗi Bang được gọi tên theo thứ tự bảng chữ cái (abcdef…) gửi phiếu bầu của Bang đó lên Thượng Viện.
 
Vào cuối cuộc kiểm phiếu Đại Cử tri của Thượng Viện, Chủ Tịch Thượng Viện công bố kết quả và hỏi liệu có bất kỳ phản đối nào không. Năm 2002, các đại diện của Dân chủ Hạ Viện đã cố gắng trong 20 phút để chặn các phiếu Đại cử tri đang tranh cãi gay gắt của Bang Florida cho ứng cử viên Tổng Thống George W. Bush. Vào ngày 06/01/2001 khi George W. Bush được chứng nhận là Tổng Thống của Hoa Kỳ, các thành viên của Quốc Hội da đen Caucus đã cố gắng một cách vô ích phản đối kết quả bầu cử.
 
Nỗ lực đó thất bại, bởi vì ý kiến phản đối phải được cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện đồng thời ký, trước khi được cả hai Viện của Quốc Hội biểu quyết. Phó Tổng Thống Al Gore, với tư cách là Chủ tịch Thương Viện, đã tuyên bố George W. Bush (đối thủ của ông thuôc Đảng Cộng Hòa) đã thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2002.
 
Sau khi Thượng Viện chứng nhận kết quả bầu cử, tất cả các Giấy Chứng Nhận đạt được và Giấy Chứng Nhận phiếu bầu, sẽ có sẵn cho đánh giá công khai tại Văn phòng Đăng ký Liên Bang tromg một năm, sau đó được chuyển đến Cơ quan Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ lưu hồ sơ vĩnh viễn. Ai muốn đặt câu hỏi về kết quả của cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, có thể thực sự kiểm tra tại các bảng kiểm kê.
 
Trong trường hợp bất thường, không có ứng cử viên Tổng Thống nào thắng phiếu Cử tri đòan (270 phiếu trở lên), thì Hạ Viện phải họp để bầu ra Tổng Thống tiếp theo. Đây là cách mà John Quincy Adams trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ năm 1824.
 
Được thành lập gần 250 năm trước đây, tiến trình phức tạp là nền tảng của dân chủ Hoa Kỳ. Nhiều người đã đặt câu hỏi, liệu hệ thống cổ xưa nầy có thực sự đại diện cho ý chí của người dân Hoa Kỳ hiện đại hay không, song cho đến năm 2020, nó vẫn là tiến trình sẽ quyết định các cuộc đua Tổng Thống.
 
Tóm lại, mỗi cuộc bầu cử chọn Tổng Thống Hoa Kỳ luôn luôn được diễn ra cứ bốn năm một lần. Người công dân Hoa Kỳ không trực tiếp bỏ phiếu để chọn Tổng Thống Hoa Kỳ, họ chỉ trực tiếp bỏ phiếu của mình để chọn người đứng ra thay mình, người này được gọi là người đại diện cử tri, trực tiếp bỏ phiếu chọn Tổng Thống Hoa Kỳ thay cho mình; họ là toàn bộ ủy viên của Đại Cử tri đoàn (Electoral College). Chỉ có, Chủ Tịch Thượng Viện của Quốc Hội, là Phó Tổng Thống đương chức mới được chính thức tuyên bố Tổng Thống và Phó Tổng Thống đắc cử trước toàn Quốc Hội Hoa Kỳ, trước toàn dân và toàn thế giới, mà thôi. Tân Tổng Thống và Phó Tổng Thống sẽ làm lễ đăng quang nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.
 
TS. BÙI SÔNG THU
Viện Trưởng Viện Khoa Học Quản Trị Phương Nam
 
Ý Kiến Bạn Đọc
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Tin mới cập nhật

Đánh giá có hệ thống về hiệu ứng của bột ngọt (MSG) trên sức khỏe con người

bulet-line-new

STT White: "Chia sẻ trách nhiệm - chung tay vì cộng đồng"

bulet-line-new

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đồng chuyên gia đào tạo và nghiên cứu phát triển cộng đồng.

bulet-line-new

Gặp gỡ doanh nhân Trần Thị Thanh Hay chia sẻ về chuyện đời chuyện nghề ngành làm đẹp

bulet-line-new

Green Lady: Giải pháp cân bằng nội tiết tố nữ

bulet-line-new

Top 5 sản phẩm nội tiết tốt nhất hiện nay

bulet-line-new

Sữa hạt Vnut: Thức uống bổ dưỡng cho cả gia đình

bulet-line-new

CEO Gỗ Thiên Lộc Trần Quốc Bảo: Các doanh nghiệp nên chú trọng vào chất lượng gỗ nhập, củng cố thị trường và xác định sản phẩm chủ lực

bulet-line-new

Bác Sỹ - Doanh nhân Nguyễn Thanh Tuấn: "Nha Khoa Sài Gòn Giúp Khách Hàng Có Một Nụ Cười Khỏe Mạnh"

bulet-line-new

TS. Cấn Văn Lực: 'Doanh số thị trường đặt cược bóng đá bất hợp pháp Việt Nam ước tính lên tới 3-5% GDP'

bulet-line-new

Ông Phạm Đình Nguyên - Nhà sáng lập thương hiệu cà phê PhinDeli: Đã đến lúc bước tới

bulet-line-new

Chủ tịch STT Bright Star - Sử Thị Thẩm: "Giá trị của người lãnh đạo là đội ngũ phải mạnh"

bulet-line-new

Doanh nghiệp bất động sản né bảo lãnh ngân hàng: Cần chế tài chặt chẽ

bulet-line-new

Dự án Khu phi thuế quan: "Mảnh ghép" phát triển Du lịch Phú Quốc

bulet-line-new

Những Nét Đặc Sắc Văn Hóa Đình Làng Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam

Đối Tác
Designed and SEO by ArtSeed Design
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ DIỄN ĐÀN NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Tòa soạn: Tòa nhà APCO 21/5 Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Khu vực phía Bắc: 14A Trịnh Hoài Đức, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép TTĐT: 2219/GP-TTĐT do STTTT Hà Nội cấp ngày 09 tháng 10 năm 2018
Điện thoại: 0938 631 899
 Email: diendannhalanhdao@gmail.com - Bản quyền Diễn Đàn Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp cấm in sao dưới mọi hình thức nếu chưa có được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản.